Instrukcja obsługi strony podmiotowej BIP
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 t.j.) oraz rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Niniejsza instrukcja dotyczy strony podmiotowej BIP Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą, czyli przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu

Strona Biuletynu Informacji Publicznej zawiera:
 • nagłówek z logo BIP (w lewym górnym rogu strony), które jest odsyłaczem do Głównej strony BIP - www.bip.gov.pl (adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami), oraz herb miasta.
 • menu przedmiotowe zlokalizowane po lewej stronie, podzielone jest na grupy tematyczne, w których zawarte są informacje publiczne;
 • menu pomocnicze boczne, które wyświetla się po wybraniu jednej z grupy tematycznej menu przedmiotowego,
 • pole publikacji treści, to środkowa część serwisu, służąca do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych artykułach (każda informacja publiczna, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada stopkę informacyjną, która określa: tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP, oznaczenie czasu udostępnienia informacji w BIP, dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści, rejestr wszystkich zmian jakimi informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP, ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka - wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki);
 • menu dolne, które zawiera (od lewej):
  - Dzienniki, w których automatycznie i chronologicznie odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych (każda pozycja na liście posiada: tytuł informacji, której zmiana dotyczy, czas wprowadzenia zmiany, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę; dodatkowo można zapoznać się z pełną treścią zmodyfikowanej informacji),
  - Statystyki, które pokazują liczbę odwiedzin serwisu oraz najczęściej przeglądane dokumenty,
  - Archiwum, w którym umieszczone są usunięte z BIP artykuły,
  - Mapę serwisu, która w prosty sposób prezentuje strukturę informatora i umożliwia bezpośrednie przejście do wybranego działu lub poddziału;
 • moduł wyszukujący, który umożliwia wyszukiwanie informacji opublikowanych w BIP.
Nawigacja
Po lewej stronie ekranu znajduje się pasek menu przedmiotowego, umożliwiający wywołanie wybranej strony serwisu. Należy kliknąć za pomocą myszy jeden z napisów znajdujących się na pasku. Po kliknięciu na wskazywanym pasku menu pojawi się w środkowej części tekst publikowanego artykułu lub wykaz artykułów należących do tego działu. Aby wyświetlić wybraną stronę serwisu, należy wskazać tytuł artykułu za pomocą myszy a następnie wybrać go naciskając lewy przycisk myszy.

Na stronach internetowych bardzo często można znaleźć odsyłacze, czyli podkreślone fragmenty tekstu. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (podkreślony fragment tekstu zmieni swój kolor) a następnie wcisnąć lewy przycisk myszy. Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty.

Zgłaszanie uwag
Wszelkie sugestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu prosimy o przesyłanie na adres [email protected]

Ilość odsłon: 738
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Kowalczyk
Data publikacji: 2018-01-08 12:16
Ostatnia zmiana: 2018-01-08 12:17
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana działu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2018-01-08 12:17Wprowadził(a): Aleksandra KowalczykOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2018-01-08 12:16Wprowadził(a): Aleksandra KowalczykOpis zmian: Publikacja instrukcji korzystania z BIP.
separator