Status prawny

Podstawą prawną funkcjonowania szkoły są:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy
  • Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu

Placówka jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.

Nadzór pedagogiczny w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.


Ilość odsłon: 1375
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Kowalczyk
Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski
Data publikacji: 2011-01-05 15:01
Ostatnia zmiana: 2019-02-06 09:15
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana formatowania tekstu-usunięcie odnośnika do statutu szkoły.

Rejestr zmian - (5)
Data: 2019-02-06 09:15Wprowadził(a): Jarosław DąbrowskiOpis zmian: Zmiana formatowania tekstu-usunięcie odnośnika do statutu szkoły.
Data: 2018-02-22 10:26Wprowadził(a): Aleksandra KowalczykOpis zmian: Zmiana hiperłącza
Data: 2018-01-08 11:52Wprowadził(a): Aleksandra KowalczykOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2011-12-27 12:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
Data: 2011-01-05 16:10Wprowadził(a): Małgorzata GrabowiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2011-01-05 15:01Wprowadził(a): Małgorzata GrabowiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator