Majątek 2018

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu posiada aktywa trwałe o wartości 1988771,82 PLN (stan na dzień 31 grudnia 2018r.)
Na w/w sumę składają się:

  • Wartości materialne i prawne: 17946,82 PLN
  • Grunty: 0,00 PLN
  • Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1307914,48 PLN
  • Obiekty inżynierii wodnej i lądowej: 29940,05 PLN
  • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 16411,50PLN
  • Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: 19713,72PLN
  • Wyposażenie: 596845,35 PLN

Ilość odsłon: 1081
Dokument wytworzył(a): Jarosław Dabrowski
Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski
Data publikacji: 2011-12-27 12:30
Ostatnia zmiana: 2021-04-01 14:09
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana nazwy

Rejestr zmian - (5)
Data: 2021-04-01 14:09Wprowadził(a): Jarosław DąbrowskiOpis zmian: Zmiana nazwy
Data: 2019-02-20 18:33Wprowadził(a): Jarosław DąbrowskiOpis zmian: Zmiana formatowania
Data: 2019-02-20 18:30Wprowadził(a): Jarosław DąbrowskiOpis zmian: Zmiana formatowania
Data: 2019-02-20 18:22Wprowadził(a): Jarosław DąbrowskiOpis zmian: Wprowadzenie aktywów
Data: 2018-01-08 11:54Wprowadził(a): Aleksandra KowalczykOpis zmian: Przeniesienie do działu.
Data: 2011-12-27 12:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana działu.
separator