Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Rejestry:

  • rejestr odroczeń od spełniania obowiązku szkolnego
  • rejestr dzieci objętych nauczaniem indywidualnym
  • rejestr wypadków przy pracy
  • rejestr wypadków osób pozostających pod opieką szkoły
  • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

Ewidencje:

  • ewidencja czasu pracy
  • księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły

Archiwa:

  • archiwum zakładowe

Ilość odsłon: 1019
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Klimkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Kowalczyk
Data publikacji: 2011-12-27 12:53
Ostatnia zmiana: 2018-01-08 11:55
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do działu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2018-01-08 11:55Wprowadził(a): Aleksandra KowalczykOpis zmian: Przeniesienie do działu.
Data: 2011-12-27 12:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator