Dziennik zmian: <<  Strona 2 z 5  >>    [Dziennie]
Tytul: Budżet 2019 Data: 2020-05-10 10:49 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Przeniesienie załącznika- sprawozdanie jednostki budżetowej 2019, do innego działu.
Tytul: Budżet 2019 Data: 2020-05-06 13:11 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Dodanie załącznika: bilans jednostki budżetowej sporządzonego na dzień 31.12.2019r.
Tytul: Kontrole zewnętrzne Data: 2020-02-28 12:22 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie informacji o kontrolach w roku 2019.
Tytul: Rekrutacja do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu Data: 2020-02-28 12:15 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie
Tytul: Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 Data: 2020-02-17 12:26 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Formatowanie
Tytul: Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 Data: 2020-02-17 12:24 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Formatowanie
Tytul: Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 Data: 2020-02-17 12:22 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Formatowanie tekstu
Tytul: Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 Data: 2020-02-17 12:20 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie tekstu
Tytul: Budżet 2020 Data: 2020-02-17 10:31 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Dodanie roku obowiązywania planu finansowego w tytule.
Tytul: Budżet 2019 Data: 2020-02-17 10:30 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Dodanie roku obowiązywania planu finansowego w tytule.
Tytul: Budżet Data: 2020-02-17 10:29 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Omyłkowy wpis
Tytul: Data: 2020-02-17 10:25 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie tekstu
Tytul: Organizacja Data: 2019-07-17 18:01 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Usunięcie pliku nieobowiązującego Statutu Szkoły.
Tytul: Organizacja Data: 2019-07-17 17:56 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Zmiana Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu wprowadzonego 24 czerwca 2019r. Uchwałą nr 12/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu.
Tytul: Sprawozdanie jednostki budżetowej- 31 grudnia 2018r. Data: 2019-05-10 15:23 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie dokumentu
Tytul: Nabór na stanowisko pracy: referent- informacja o wynikach naboru Data: 2019-02-22 19:52 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko referent.
Tytul: Budżet Data: 2019-02-20 18:42 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Zmiana działu
Tytul: Budżet Data: 2019-02-20 18:40 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie tekstu
Tytul: Majątek Data: 2019-02-20 18:33 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Zmiana formatowania
Tytul: Majątek Data: 2019-02-20 18:30 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Zmiana formatowania
Tytul: Majątek Data: 2019-02-20 18:22 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie aktywów
Tytul: Nabór na stanowisko pracy: referent Data: 2019-02-08 13:21 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Zmiana tytułu
Tytul: ogłasza nabór na stanowisko pracy: referent Data: 2019-02-08 13:19 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Zmiana formatowania
Tytul: ogłasza nabór na stanowisko pracy: referent Data: 2019-02-08 13:17 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie tekstu
Tytul: Status prawny Data: 2019-02-06 09:15 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Zmiana formatowania tekstu-usunięcie odnośnika do statutu szkoły.
Strona 2 z 5
separator